"สัจจวาจา นั้นเป็นรากฐานของการทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จ "สัจ" เป็นการตั้งใจ ตั้งจิตใจ "วาจา" เป็นคำพูดออกมา แสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจ คือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น"
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สาระความรู้

อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง(Alexander Fleming)

ผู้ค้นพบเชื้อราเพนนิซิเลียมที่นำมาใช้ผลิตยาเพนนิซิลิน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากมีการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

โรคอ้วนในเด็ก

สาเหตุของโรคอ้วนในเด็ก การวินิจฉัยว่าเด็กเป็นโรคอ้วนหรือไม่ ปัญหาที่ตามมาเมื่อเป็นโรคนี้รวมถึงการรักษาซึ่งต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ของผู้ใกล้ชิด

โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า(Trigeminal Neuralgia - TN)

รู้ถึงสาเหตุและอาการของโรคปวดเส้นประสาทใบหน้า รวมถึงวิธีการรักษาโรคปวดเส้นประสาทใบหน้าที่มีในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง

ออกกำลังกายอย่างไร ดีต่อผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่จะแตกต่างจากคนในวัยอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

รู้เท่าทันโรคสมองเสื่อม ตอนที่ 2

วิธีการตรวจหาอาการของโรคสมองเสื่อม ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรคสมองเสื่อมและวิธีลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อม

สุขภาพตากับเด็กยุคดิจิตอล

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพตาของเด็กในปัจจุบันที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และมือถือ รู้และป้องกันไม่ให้เด็กมีปัญหาทางสายตาเร็วเกินไป

รู้เท่าทันโรคสมองเสื่อม ตอนที่ 1

โรคสมองเสื่อมคืออะไร สาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อมและอาการของโรคสมองเสื่อม

Big Data เทคโนโลยีสำคัญต่อการพัฒนา Smart City

เทคโนโลยี Big Data สามารถนำมาพัฒนาเมืองให้เป็น smart city ได้อย่างไรและจะเกิดผลดีด้านใดบ้าง

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลรัษฎา

เทศบาลตำบลรัษฎาเปิดลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯ

เทศบาลนครภูเก็ต ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดพังงาประชารัฐเพื่อชุมชน

ณ ลานดนตรีและวัฒนธรรม อบต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เริ่ม 11 มีนาคม 2559 และทุกๆวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดเทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่ ประจำปี

เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดเทศาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่ จากวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ 4-7 เมษายน 2561

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561

กองทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครทาง internet ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2561

มีอะไรน่าสนใจใน Youtube